Uitsluitingscriteria

Ambulante Hulpverlening Groningen is een organisatie die individuele en groepsbegeleiding biedt aan, in principe, alle cliënten. Er zijn echter een paar uitzonderingen op de regel die zijn opgenomen in de uitsluitingscriteria. Op basis van de uitsluitingscriteria zal worden beoordeeld of Ambulante Hulpverlening Groningen deze cliënt in begeleiding neemt.

Uitgesloten zijn cliënten:

o Met problematisch, c.q. zeer storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet beïnvloedbaar is

o Met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding, welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding; die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen

o Die verbaal zeer agressief zijn; die de hulp van Ambulante Hulpverlening Groningen niet willen accepteren

Hierdoor worden de cliënten met crisisgevoeligheid, therapieresistentie en volgende criteria niet aangenomen bij de voordeur, maar door- of terugverwezen naar de opdrachtgever:

– Evident psychotische stoornissen, zoals schizofrenie, schizofrenie stoornissen, schizo affectieve stoornissen, psychotische stoornissen door somatische aandoeningen en psychotische stoornissen door middelengebruik.

– Ernstige persoonlijkheidsstoornissen die tevens een therapieresistent karakter hebben, zoals bijvoorbeeld ernstige impulscontroleproblematiek met tevens detentieverleden.

– Ernstige bipolaire stoornissen, met name bipolaire I-stoornis die zich kenmerkt van heftige manische episodes

– Ernstige depressies met psychotische kenmerken waarbij tevens evidente suïcidaliteit aanwezig is.

Elke cliënt die verwezen wordt, zal kritisch beoordeeld worden rekening houdend met bovenstaande criteria, welke weer teruggekoppeld zullen worden aan de opdrachtgever.