Sporten

Groepsbegeleiding/Autisport:

Stichting Autisport Leek is opgericht in juni 2015 door ouders van kinderen en jongeren met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in samenwerking met professionele begeleiders die verbonden zijn aan voetbalvereniging VEV’67 in Leek.

Autisport is er voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Deze kinderen kunnen of willen niet in reguliere teams voetballen omdat ze vaak moeite hebben met de omgangsvormen in een team.

Deze kinderen hebben vaak moeite om het doel van een oefening of opdracht te begrijpen. Ze hebben meer schakeltijd nodig, overzicht hebben of overzicht kunnen houden is vaak een uitdaging en daarnaast heeft deze groep kinderen vaak veel moeite met het verwerken van sociale informatie. De begeleiders van AHG zijn erop gericht dat kinderen kunnen meedoen aan groepsactiviteiten met als doel ‘gewoon waar het kan, aangepast waar nodig’. 

Door kinderen met autisme met elkaar te laten voetballen kunnen ze op een leuke manier kennismaken met de sport en indien mogelijk op termijn doorstromen naar een regulier team.

Wanneer u denkt dat uw kind in aanmerking komt voor Autisport en graag wil deelnemen aan Autisport kunt u contact opnemen met AHG. 

Ook bestaat de mogelijkheid dat uw kind rechtstreeks wordt aangemeld bij Autisport via de jeugdconsulent van de gemeente Westerkwartier. 

Wanneer: elke vrijdagmiddag

Waar: Voetbalvereniging VEV’67 De Knip 2, 9351 XZ te Leek

Tijd: 16.30 uur tot 17.30 uur