Sporten

Groepsbegeleiding/Autisport:

Stichting Autisport Leek is opgericht in juni 2015 door ouders van kinderen en jongeren met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in samenwerking met professionele begeleiders die verbonden zijn aan voetbalvereniging VEV’67 in Leek.

Autisport is er voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Deze kinderen kunnen of willen niet in reguliere teams voetballen omdat ze vaak moeite hebben met de omgangsvormen in een team.

Deze kinderen hebben vaak moeite om het doel van een oefening of opdracht te begrijpen. Ze hebben meer schakeltijd nodig, overzicht hebben of overzicht kunnen houden is vaak een uitdaging en daarnaast heeft deze groep kinderen vaak veel moeite met het verwerken van sociale informatie. De begeleiders van AHG zijn erop gericht dat kinderen kunnen meedoen aan groepsactiviteiten met als doel ‘gewoon waar het kan, aangepast waar nodig’. 

Door kinderen met autisme met elkaar te laten voetballen kunnen ze op een leuke manier kennismaken met de sport en indien mogelijk op termijn doorstromen naar een regulier team.

Wanneer u denkt dat uw kind in aanmerking komt voor Autisport en graag wil deelnemen aan Autisport kunt u contact opnemen met AHG. 

Ook bestaat de mogelijkheid dat uw kind rechtstreeks wordt aangemeld bij Autisport via de jeugdconsulent van de gemeente Westerkwartier. 

Wanneer: elke vrijdagmiddag

Waar: Voetbalvereniging VEV’67 De Knip 2, 9351 XZ te Leek

Tijd: 16.30 uur tot 17.30 uur 


PERSBERICHT April 2024

Kinderen met autisme en andere aanverwante uitdagingen kunnen nu ook sporten bij tafeltennisvereniging.

Al vele jaren kunnen kinderen met autisme en andere aanverwante uitdagingen voetballen bij Stichting Autisport via voetbalclub Vev’67. Vanaf nu kun je naast voetballen ook tafeltennissen via tafeltennisvereniging TALERO.
“Een samenwerking was heel voor de hand liggend. Bij tafeltennis kan je heel goed sporten met een uitdaging zoals autisme” aldus één van de bestuursleden van TALERO.

Stichting Autisport Leek zet zich in voor kinderen met Autisme of een aanverwante uitdagingen, zodat ze op een veilige wijze kunnen sporten. In de praktijk bleek het voor kinderen met ASS en aanverwante uitdagingen niet altijd makkelijk om mee te kunnen doen bij regulieren sportverenigingen. Het niet begrijpen wat de bedoeling is, meer schakeltijd nodig hebben, geen overzicht hebben of kunnen onthouden, kunnen tijdens het spel parten spelen. Autisport is erop gericht dat deze kinderen wel kunnen meedoen, in groepsverband kunnen sporten en dat alles onder deskundige professionele begeleiding van begeleider van Ambulante Hulpverlening Groningen (AHG).

Al sinds 2015 is er een intensieve samenwerking met voetbalvereniging VEV ’67 in Leek. Vanaf april 2024 is er een samenwerking met tafeltennisvereniging TALERO in Leek bijgekomen en kunnen we nu ook tafeltennis aanbieden via Autisport.

Een van de begeleiders van AHG:
“Het is zo fijn dat we nu ook kinderen kunnen begeleiden hier bij TALERO! Op dit moment zijn er een aantal pupillen die te gelijk zijn gestart, ze moeten dus aan elkaar wennen en proberen het balletje zo goed mogelijk terug te slaan. Voor de kinderen is dit hun belang. Voor ouders en ons zijn er andere belangen. Onze insteek is net als bij Vev’67. Het motto is ‘gewoon waar het kan, enige ondersteuning waar het moet’. Dit om zo regulier mogelijk te kunnen functioneren. Dat is ook het doel, we willen dat kinderen plezier hebben in hun sport. De spelvreugde is dan ook groot. Wanneer er een prachtig punt gescoord wordt is het net of er een gouden medaille is gewonnen. Maar er zijn zeker flinke uitdagingen, en hoe ga je daarmee om?
Dat leren de kinderen nu ook bij TALERO, en wij als hulpverleners zijn erg blij dat AUTISPORT en TALERO de samenwerking zijn aangegaan.

De stichting behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders, doordat de professionele hulpverleners als trainers/begeleiders worden ingezet. Hierdoor valt het voor een ‘leek’ niet op welk kind extra begeleiding krijgt bij tafeltennis. De emoties zijn anders, wanneer je tafeltennis gaat vergelijken met voetbal. Maar de wijze van omgaan met deze emoties is vaak ingewikkeld. Wij helpen onze pupillen hierbij. We willen ze heel graag laten door ontwikkelen bij de club, dus wanneer de pupil het zelfvertrouwen heeft en handvatten om te kunnen omgaan met allerlei prikkels die net zo goed aanwezig zijn bij tafeltennis, en je wilt door… ga je gewoon lekker tafeltennissen.

De constructie is dezelfde als bij voetbal.
Wanneer je vanuit de gemeente een beschikking krijgt dat je recht hebt op ambulante groepsbegeleiding, kan je je aanmelden bij TALERO. Je bent een volwaardig lid van de club en, wanneer je het aankan en wilt, doe je met alle activiteiten mee die voor jou geschikt zijn. Je krijgt vanuit de hulpverlening extra ondersteuning. Deze ondersteuning wordt vanuit de gemeente vergoed, wanneer er een beschikking voor jou is afgegeven. Mocht je geïnteresseerd zijn kan je contact opnemen met:

Stichting Autisport: www.autisportleek.nl
TALERO: www.talero.nl
Ambulante Hulpverlening Groningen: www.ahg-begeleiding.nl