Onze begeleiding (WMO en Jeugdwet)

Wat wij bieden:

  • Individuele ambulante hulpverlening basis (Gemeente Westerkwartier en RIGG)
  • Individuele ambulante begeleiding specialistisch (RIGG)
  • AUTISPORT (gemeente Westerkwartier en RIGG)


Begeleiding individueel (basis): 

Thuisbegeleiding wordt gegeven door een begeleider met een MBO of HBO opleiding . De begeleider komt op afspraak bij jou langs, maar jullie kunnen ook ergens anders afspreken als dit beter uitkomt. De begeleidingsmethodiek die wordt gebruikt is gebaseerd op de methodiek GMD5. Bij onze begeleiding staan je talenten en kracht centraal. De begeleiding wordt afgestemd op je situatie en hulpvraag en vastgelegd in een zorg/ actieplan. Dit voer je zoveel mogelijk zelf uit, maar natuurlijk is je begeleider er ter ondersteuning. Waar nodig of gewenst worden ook familie, vrienden en professionals betrokken.

Begeleiding individueel (specialistisch):

Er is sprake van een langdurige psychische stoornis, waarbij ondersteuning wordt geboden aan personen met een langdurig tekortschietende zelfregie. Hoewel er tevens aandacht is voor activerende elementen ligt het accent bij Gespecialiseerde begeleiding op handhavingsdoelen. Ook hierin onderscheidt Gespecialiseerde begeleiding zich van begeleiding basis.  

Thuisbegeleiding wordt gegeven door een begeleider met een HBO opleiding, De begeleider komt op afspraak bij jou langs, maar jullie kunnen ook ergens anders afspreken als dit beter uitkomt. De begeleidingsmethodiek die wordt gebruikt is gebaseerd op GMD5. Bij onze begeleiding staan je talenten en kracht centraal. De begeleiding wordt afgestemd op je situatie en hulpvraag en vastgelegd in een zorg/actieplan. Dit voer je zoveel mogelijk zelf uit, maar natuurlijk is je begeleider er ter ondersteuning. Waar nodig of gewenst worden ook familie, vrienden en professionals betrokken.

Wie betaalt de begeleiding die je krijgt ?

De begeleiding die je krijgt van Ambulante Hulpverlening Groningen wordt meestal betaald vanuit de WMO, via een persoonsgebonden budget (PGB) of via Zorg in Natura jeugdwet (ZiN). Ook andere financieringsvormen zijn denkbaar zoals gemeentelijke trajecten en / of particuliere trajecten.

PGB

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee je zelf zorg, begeleiding, hulp en voorzieningen kan inkopen. Dit kan door:
• Zelf je zorgverleners, begeleiders of leveranciers uit te kiezen;
• Een organisatie in te schakelen die in opdracht van jou gaat werken.
Je moet dus zelf op zoek naar zorgverleners en jij bent ook zelf verantwoordelijk voor de financiële administratie en de verantwoording van jouw budget. Jouw budget wordt beheerd door de Sociale Verzekerings Bank (SVB). De SVB betaalt de geleverde zorg uit aan jouw zorgverlener/zorgaanbieder middels een door jou ingediende factuur met eventueel urenbriefje of via een vaste zorgovereenkomst met een vast aantal uren. De eigen bijdrage is voor jouw rekening en wordt geïnd door het CAK.

WMO ZIN

WMO ZIN is zorg die door de zorgaanbieder wordt verleend en via de gemeente waar je woont wordt betaald. De kosten worden door de gemeente rechtstreeks aan de zorgaanbieder vergoed. De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK.

CAK

De eigen bijdrage wordt per periode van 4 weken berekend. Dat is dus niet hetzelfde als één maand. In één jaar zitten 13 perioden. Deze eigen bijdrage is €19,00 per periode, ongeacht de zorgzwaarte.

Ambulante Hulpverlening Groningen en de gemeente zijn verplicht je gegevens aan het CAK door te geven zodra je zorg op basis van Wmo ontvangt. Van het CAK ontvangt je een brief, de kennisgeving, waarin staat dat je gegevens zijn aangeleverd. Bij de kennisgeving zit ook een folder. Daarin staat informatie over de eigen bijdrage. Vervolgens krijg je een beschikking, hierin staat het periode bedrag (€19,00) dat je verplicht bent te betalen.

In sommige gevallen kom je in aanmerking voor een vrijstelling van de eigen bijdrage. Als je een bezwaar of klacht hebt, kun je die indienen. Zie voor meer informatie over wet- en regelgeving over Zorg zonder Verblijf en Wmo:  www.hetcak.nl