Medezeggenschap

AHG vindt het belangrijk om haar cliënten te vragen om feedback. Dit doen wij door regelmatig een cliënt tevredenheidsonderzoek aan te bieden waarop cliënten ons feedback en verbeterpunten kunnen aanreiken over de geboden hulpverlening. 

Daarnaast kan via onderstaand formulier suggesties/ideeën aan AHG worden kenbaar gemaakt.