Klachtenreglement AHG

Wij van AHG vinden het belangrijk dat de zorg voor en ondersteuning van cliënten naar tevredenheid verloopt. Maar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Het is goed om het daar met elkaar over te hebben.

Welke stappen zijn mogelijk als u ontevreden bent of als u een klacht heeft?

  • Praat erover: Ongewenst gedrag of een klacht kan je het beste eerst bespreken met de persoon op wie die betrekking heeft. Het bespreekbaar maken van de situatie leidt vaak al tot een oplossing.
  • Bespreken met de leidinggevende: Lukt het niet om het te bespreken met de persoon op wie dit betrekking heeft of ben je niet tevreden over de uitkomst? Bespreek het dan met een van de andere leidinggevenden van Ambulante Hulpverlening Groningen (zie gegevens onderaan de pagina)
  • Cliëntvertrouwenspersoon ondersteunt: heb je behoefte aan een gesprek, advies en eventuele begeleiding bij ontevredenheid of een klacht? Dan kan je de cliëntvertrouwenspersoon inschakelen. Via www.akj.nl kun je in contact komen met een vertrouwenspersoon deze is er voor de jeugd (0-18 jaar) boven de 18 jaar vervult Zorgbelang deze functie als vertrouwenspersoon.  Ambulante Hulpverlening Groningen kan u hierbij helpen en/of ondersteunen.
  • Klachtenformulier invullen: Hieronder vindt u het klachtenformulier van Ambulante Hulpverlening Groningen. Wanneer je een klacht hebt, kan je dit formulier invullen, de klacht zal in behandeling genomen worden en er zal met je contact worden opgenomen. Er wordt geprobeerd om samen met u naar een passende oplossing te zoeken.
  • Als u een klacht heeft over AHG of er niet (meer) uit komt met AHG of u bent niet tevreden met de afhandeling kunt u contact opnemen met onze klachtenfunctionaris van Quasir. De klachtenfunctionaris kan u informeren over de klachtenregeling en bemiddelen tussen u en AHG. Het kan voorkomen dat naar uw mening, uw klacht hiermee nog niet is opgelost. Uw klacht is dan een geschil geworden. U kunt zich dan melden bij de klachtencommissie van Quasir. Deze geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak.