Covid-19 Informatie

Beste cliënten en ouders/verwanten,

Gedurende de coronacrisis hebben de begeleiders van Ambulante Hulpverlening Groningen zoveel mogelijk geprobeerd de begeleiding te laten doorgaan. Voor onze cliënten (en hun gezinnen) heeft het sluiten van de scholen waarschijnlijk de meeste impact. Jongeren zien leeftijdgenoten minder vaak. Het gezin zit gezamenlijk thuis. AHG zal zijn uiterste best doen om de balans bij de cliënt en gezinnen thuis te behouden. Juist in deze tijd willen wij er graag zijn voor gezinnen en de cliënten. We hanteren hierbij als uitgangspunten de richtlijnen van het RIVM, Rijksoverheid en het NJI.

De maatregelen voor de komende periode van de harde lockdown:

  • Klachten: de begeleiding gaat niet door wanneer de begeleider, cliënt of een lid van het gezin klachten heeft. Voor kinderen onder de dertien jaar geldt dat de begeleiding wel door kan gaan wanneer het kind alleen verkoudheidsklachten heeft. Bij klachten volgen we steeds het actuele protocol. De begeleiding kan wel online doorgaan hierbij kan onderling worden afgestemd.
  • Afstand: tijdens de begeleiding houden we anderhalve meter afstand. We accepteren hierbij het ontbreken van deze afstand bij kinderen jonger dan dertien jaar. Bij jongeren tussen de dertien en achttien jaar proberen we de fysieke nabijheid te beperken.
  • Beperken contact: tijdens de begeleidingsmomenten maken we steeds een afweging welke personen aanwezig moeten zijn in de ruimte en we proberen hierbij het aantal volwassenen te beperken.
  • Testen: de begeleiders volgen de richtlijnen van het RIVM en laten zich zo snel mogelijk testen bij klachten. Er wordt verwacht dat dit ook gebeurt bij de cliënt thuis.
  • Digitaal contact: indien via beeld begeleid wordt, doen de begeleiders dit in een afgezonderde ruimte zodat de privacy gewaarborgd kan worden.
  • Richtlijnen: we volgen de algemene richtlijnen van het RIVM en het NJi.