Aanbod

Wij staan voor hoogwaardige ambulante hulpverlening. Sinds eind 2019 heeft AHG het kwaliteitskeurmerk ‘HKZ’.  AHG is een officiële zorgaanbieder voor de provincie Groningen. AHG heeft een contract met het RIGG (Jeugdzorg). Daarom kan AHG Zorg in Natura (ZiN) verlenen. AHG biedt praktische individuele begeleiding die volledig is afgestemd op de hulpvraag van de cliënt en ouders. De begeleiding kan ook worden ingezet naast een behandeltraject vanuit een andere betrokken zorginstelling, waarbij de begeleiding fungeert als verlengde van de behandeling. De begeleiding wordt uitgevoerd door ervaren professionals; begeleiders die een relevante MBO of HBO opleiding hebben gevolgd. Deze begeleiders staan onder structurele supervisie van een gedragswetenschapper. Alle medewerkers hebben een SKJ of een social work registratie bij het registerplein.

Missie

Bij Ambulante Hulpverlening Groningen staan wij voor eigen kracht en daarmee het hoogst haalbare te behalen/bereiken met een kind, jongere of volwassene. De begeleiding zal op vraag worden ingezet om de competenties te vergroten. Wanneer er weer draagkracht is, en de cliënten weer op eigen kracht verder kan, hebben de cliënten weer een toekomstvisie en geven wij onze cliënten de ruimte om door te ontwikkelen.

Visie

Ambulante Hulpverlening Groningen zal de begeleiding bieden die wordt gevraagd door het kind, jongere of volwassene. Naast elkaar met de flexibiliteit van de hulpverlener zullen wij de begeleiding afstemmen en de persoonlijke ontwikkelingen stimuleren.